Λήψη Τροφοβλάστης (Χοριακών Λαχνών) – CVS

Η λήψη τροφοβλάστης (ή χοριακών λαχνών) αποτελεί μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδο που γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης με την οποία ελέγχουμε τα εμβρυϊκά χρωμοσώματα.
 
Σκοπός της εξέτασης είναι
Η προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικής ανωμαλίας στο έμβρυο, όπως είναι το σύνδρομο , καθώς επίσης και ο έλεγχος γονιδιακών νοσημάτων όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.α
 
Συνηθέστερες ενδείξεις

  • Αυξημένος κίνδυνος χρωμοσωμικής ανωμαλίας όπως υπολογίστηκε με το υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας (ηλικία, υπερηχογραφικοί και βιοχημικοί δείκτες)
  • Ιστορικό γενετικού νοσήματος στην οικογένεια
  • Γονείς φορείς γονιδιακών νοσημάτων όπως μεσογειακής αναιμίας, ινοκυστικής νόσου κ.α
  • Ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα

 
Διαδικασία
Αρχικά, γίνεται αξιολόγηση με τον υπέρηχο της θέσης του εμβρύου και του πλακούντα. Αφού δοθεί τοπκή αναισθησία, εισάγεται λεπτή βελόνα στην μήτρα υπο συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση και λαμβάνονται κύτταρα από τον πλακούντα.
Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά και στο τέλος γίνεται επανέλεγχος της καρδιακής λειτουργίας.  
Τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα θεωρείται φυσιολογικό να υπάρχουν πόνοι περιόδου στην κάτω κοιλιά καθώς και σταγονοειδής κολπική αιμορραγία.
Δεν θεωρείται φυσιολογικός ο έντονος πόνος στην κοιλιά, ο πυρετός και η κολπική αιμορραγία για τα οποία θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή.
 
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down, Patau και Edwards) καθώς και το φύλο του εμβρύου λαμβάνονται μέσα σε 2-3  εικοσιτετράωρα (PCR). Το test ολοκληρώνεται σε 2 εβδομάδες για τον έλεγχο ολόκληρου του καρυότυπου του εμβρύου (χρωμοσώματα) και πληροφορίες για άλλες ανωμαλίες και σύνδρομα.
 
Σε ποσοστό 0,5% υπάρχει πιθανότητα να μην μπορούν να καλλιεργηθούν τα εβρυϊκά κύτταρα στο εργαστήριο και σε ποσοστό 0,5% μπορεί να μην δοθεί αποτέλεσμα λόγω πλακουντιακού μωσαϊκισμού. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το εργαστήριο θα ζητήσει επανάληψη της δοκιμασίας και συνήθως γίνεται με αμνιοπαρακέντηση κοντά στην 16η εβδομάδα εγκυμοσύνης.
 
Κίνδυνοι
Ο κίνδυνος αποβολής λόγω λήψης τροφοβλάστης είναι περίπου 1% και είναι ίδιος με τον κίνδυνο αποβολής από την αμνιοπαρακέντηση.
 
Επίσης, υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό μητρικής λοίμωξης (κάτω απο 1:1000) γιαυτό και σε περίπτωση πυρετού συνίσταται ιατρική αξιολόγηση και έναρξη αντιβιωτικής αγωγής.