Υπηρεσίες - Επεμβατική Εξέταση

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Σκοπός των επεμβατικών εξετάσεων είναι η προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων και παθήσεων του εμβρύου. Με αυτές τις μεθόδους, μπορεί να διαγνωστεί οποιαδήποτε χρωμοσωμική ανωμαλία, όπως είναι το σύνδρομο Down καθώς και γονιδιακά νοσήματα, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.ά.

Λήψη Χορακής Λάχνης - CVS

Η λήψη τροφοβλάστης (ή χοριακών λαχνών) αποτελεί μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδο που γίνεται μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης με την οποία ελέγχουμε τα εμβρυϊκά χρωμοσώματα.

Αμνιοπαρακέντηση

Η αμνιοπαρακέντηση αποτελεί μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδο που γίνεται μετά την 16η εβδομάδα μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης και με την οποία ελέγχουμε τα εμβρυϊκά χρωμοσώματα.

Εκκενωτική Παρακέντρηση Αμνιακού Υγρου

Είναι μια προγεννητική επέμβαση με σκοπό την μείωση του όγκου του αμνιακού υγρού όταν υπάρχει πολυδράμνιο.
Γίνεται σε περίπτωση πολυδραμνίου που συμβαίνει συνήθως στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.