Υπηρεσίες - Υπερηχογράφημα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνίσταται να γίνονται τέσσερα βασικά υπερηχογραφήματα. Το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης – βιωσιμότητας μεταξύ 6-11 εβδομάδες, το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας μεταξύ 11-14 εβδομάδες, το αναλυτικό υπερηχογράφημα β’ επιπέδου μεταξύ 20-24 εβδομάδες καθώς και το υπερηχογράφημα ανάπτυξης/Doppler μεταξύ 24-40 εβδομάδες.

Με βάση κάποιες ενδείξεις σε ορισμένες έγκυες συνίσταται μέτρηση μήκους τραχήλου, εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία και επιπρόσθετα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης/Doppler.

Α' Τρίμηνο

Αρχόμενη Κύηση

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι

  • Επιβεβαίωση εγκυμοσύνης
  • Έλεγχος φυσιολογικής εξέλιξης εγκυμοσύνης μέσα στη μήτρα
  • Επιβεβαίωση παρουσίας καρδιακού παλμού…

Αυχενική Διαφάνεια

Το υπερηχογράφημα αυτό γίνεται από 11 εβδομάδες και 2 μέρες μέχρι 13 εβδομάδες και 6 μέρες. Συνήθως πραγματοποιείται διακοιλικά αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει και διακολπική εξέταση.

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι

B' Τρίμηνο

Β Επιπέδου

Το υπερηχογράφημα αυτό αποτελεί ένα λεπτομερές υπερηχογράφημα ανατομίας και γίνεται στις 20-23 εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Εμβρυική Υπερηχοκαρδιογραφία

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι
Η εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί εξειδικευμένο υπερηχογράφημα που ελέγχει…

Μέτρηση Μήκους Τραχήλου

Αποτελεί διακολπικό υπερηχογράφημα για τη μέτρηση του τραχήλου της μήτρας και είναι απόλυτα ασφαλές για το έμβρυο και τη μητέρα.

Γ' Τρίμηνο

Ανάπτυξης - Doppler

Με το υπερηχογράφημα αυτό αξιολογείται η ανάπτυξη του εμβρύου από την 24η εβδομάδα εγκυμοσύνης. Θεωρείται εξέταση ρουτίνας και συνίσταται σε όλες τις έγκυες περίπου στις 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη εκτέλεσης του νωρίτερα.