Εμβρυική Υπερηχοκαρδιογραφία

Σκοπός του υπερηχογραφήματος αυτού είναι
Η εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί εξειδικευμένο υπερηχογράφημα που ελέγχει τόσο την ανατομία όσο και τη λειτουργία της εμβρυϊκής καρδίας για την προγεννητική διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών. Γίνεται ως εξέταση ρουτίνας σε όλες τις έγκυες κατά τη διάρκεια του Β΄ Επιπέδου υπερηχογραφήματος ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά την 14η-16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
 
Συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες στη διάπλαση του καρδιαγγειακού συστήματος που υπάρχουν ήδη όταν γεννιέται το παιδί. Αποτελούν μια από τις πιο συχνές και σοβαρές ανωμαλίες των εμβρύων με συχνότητα εμφάνισης 8-10 ανά 1000 γεννήσεις.
 
Η έγκαιρη διάγνωση και ο εντοπισμός των εγκύων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ο κύριος σκοπός αυτού του υπερηχογραφήματος.
 
Ενδείξεις για εμβρυϊκή υπερηχογραφία είναι

 • Αυξημένη αυχενική διαφάνεια (≥ 3.5mm)
 • Υποψία καδιακής ανωμαλίας κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
 • Εντοπισμός σοβαρής ανωμαλίας κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
 • Παλίνδρομη ροή στη τριγλώχινα βαλβίδα στις 11-13 εβδομάδες εγκυμοσύνης (αυχενική διαφάνεια)
 • Ανάστροφη ροή στο φλεβώδη πόρο στις 11-13 εβδομάδες εγκυμοσύνης (αυχενική διαφάνεια)
 • Αυξημένη πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας του εμβρύου (κίνδυνος >1:300 χωρίς περαιτέρω διερεύνηση όπως CVS)
 • Χρωμοσωμική ανωμαλία εμβρύου
 • Εμβρυϊκός ύδρωπας
 • Οικογενειακό ιστορικό συγγενών καρδιοπαθειών
 • Προηγούμενο ιστορικό παιδιού με σοβαρή καρδιακή πάθηση
 • Λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων από τη μητέρα
 • Ινσουλινοεξαρτώμενη διαβητική μητέρα
 •  Μητρικά αντι- Ro, αντι-La αντισώματα
 • Έκθεση σε γνωστές τερατογόνες ουσίες κατά την κύηση
 • Συγγενείς λοιμώξεις (ερυθράς, coxsackie κ.α)
 • Μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις
 • Επιθυμία μητέρας